Pensioen & Inkomen

Sommige dingen kunt u zelf…
en de rest is een kwestie van RAAT

RAAT Pensioen & Inkomen B.V.

Onafhankelijk adviseur voor pensioen en inkomensverzekeringen

Raat Pensioen & Inkomen B.V. is een advieskantoor en gespecialiseerd in de vakgebieden pensioen en inkomensverzekeringen. Wij adviseren werkgevers, ondernemers en werknemers. RAAT kent de markt goed en heeft aansluitingen bij diverse verzekeraars. Wij zijn onafhankelijk in ons advies en gaan voor u op zoek naar een passende en scherpe verzekeringsoplossing.

Pensioen

 • Werkgever
 • Ondernemer
 • Werknemer

Inkomen

 • Werkgever (collectieve verzekeringen)
  • Ziekteverzuim
  • WIA verzekeringen
  • Ongevallenverzekering
 • Ondernemer
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

Pensioen

Werkgevers

Wij adviseren werkgevers over de mogelijkheden binnen een collectieve pensioenregeling voor het personeel. 

Wij adviseren bij het starten van een nieuwe pensioenregeling maar ook bij de verlenging of aanpassing van een bestaande regeling. Verder ondersteunen wij werkgevers met het beheer van de pensioenregeling zoals communicatie,, inhoudingen, mutaties, wetswijzigingen, helpdesk voor werkgever en werknemer, etc..

DGA & ZZP'er

Wij adviseren de DGA en ZZP’er over individuele pensioenoplossingen. Gezamenlijk gaan we op zoek naar een financiële oplossing …

die het beste past bij uw wensen en mogelijkheden. Uiteraard kijken we daarbij naar de opbouw van pensioen maar ook naar de risico bij overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Werknemer

Wij adviseren werknemers over hun pensioen. We geven inzicht in de huidige situatie bij pensioneren, overlijden en arbeidsongeschiktheid.

We beantwoorden individuele vragen en bespreken de verschillende mogelijkheden. 

 • Inzicht geven in de huidige pensioenopbouw
 • Een pensioenuitkering vergelijken en aankopen
 • Advies over extra pensioen bijsparen
 • Advies bij waardeoverdracht
 • Advies bij overgang naar een nieuwe werkgever

Inkomen

Ziekteverzuimverzekering

Een ziekteverzuimverzekering vergoedt de kosten van loondoorbetaling van een zieke werknemer voor de eerste twee jaar. Als werkgever krijgt u bij verzuim te maken …

met een complexe wetgeving omtrent zowel loondoorbetaling als arbodienstverlening. Een goede verzuimverzekering kan u financieel ondersteunen en u ook zorgen rondom arbodienstverlening uit handen nemen.

RAAT kent de markt goed en heeft aansluitingen bij diverse verzekeraars. In overleg met u gaan we op zoek naar een passende en scherpe oplossing die aansluit op uw wensen en arbeidsvoorwaarden.

Raat-Header-v2

WIA verzekeringen

Als uw medewerker ziek wordt of door een ongeval niet meer kan werken, dan betaalt u de eerste twee jaar het loon door, zoals in de arbeidsvoorwaarden is afgesproken.

U doet er bovendien samen alles aan om de medewerker terug te laten keren op het werk. Lukt dit ondanks alle inspanningen niet? Dan krijgt uw medewerker te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het inkomen kan dan behoorlijk achteruit gaan en zelfs op bijstandsniveau uitkomen. Met een WIA verzekering, ook wel WIA aanvullingsverzekering, kan het inkomensverlies worden opgevangen.

RAAT kent de markt goed en heeft aansluitingen bij diverse verzekeraars. In overleg met u bespreken we de mogelijkheden om uw secundaire arbeidsvoorwaarden uit te bereiden met een WIA verzekering. Wij zijn gaan voor u op zoek naar een passende en scherpe verzekeringsoplossing.

Ongevallenverzekering

Een collectieve ongevallenverzekering geeft een uitkering aan uw werknemers bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval of aan hun nabestaanden bij overlijden. 

Ongevallen zijn zowel binnen als buiten werktijd verzekerd.
RAAT kent de markt goed en heeft aansluitingen bij diverse verzekeraars. In overleg met u bespreken we de mogelijkheden om uw secundaire arbeidsvoorwaarden uit te bereiden met een collectieve ongevallenverzekering. Wij zijn gaan voor u op zoek naar een passende en scherpe verzekeringsoplossing.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Door een ongeval of een ziekte kunt u arbeidsongeschikt raken. Als ondernemer kunt u dan geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering.

Om inkomensterugval te beperken kunt u een individuele AOV afsluiten. Een AOV beschermt het inkomen van ondernemers tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Bij het bepalen van de juiste AOV spelen verschillende aspecten een belangrijke rol. Bijvoorbeeld het beroep, het werk dat gedaan wordt en de periode die zelf financieel overbrugd kan worden bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

RAAT helpt de ondernemer om de juiste keuzes te maken bij het afsluiten van een passende AOV voor nu en in de toekomst. RAAT kent de markt goed en heeft aansluitingen bij diverse verzekeraars. Wij zijn gaan voor u op zoek naar een passende en scherpe verzekeringsoplossing.

Tarieven / kosten

Bij pensioen en inkomensverzekeringen is eigenlijk altijd sprake van maatwerk. Bij pensioenadvies en de individuele AOV worden duidelijke afspraken gemaakt over de kosten die wij rekenen voor onze dienstverlening. RAAT is een klein kantoor en wij proberen onze kosten laag te houden. Dit werkt door in onze scherpe tarieven. Neem contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak en een indicatie van onze kosten.

Onze kernwaarden

Waar je ons altijd aan kunt houden

Raat-Kernwaarden

Integriteit

Integriteit is onze belangrijkste drijfveer. Op het gebied van Financiën, pensioenen en inkomen moet alles integer en onderbouwt zijn.

Betrouwbaar

Betrouwbaarheid staat bij ons hoog aangeschreven. Wij hebben een directe lijn met onze klanten, schakelen snel en helpen graag.

Resultaatgericht

U hoeft van ons geen dikke rapporten te verwachten. Alles is gericht op een degelijk en uitvoerbaar resultaat.

Kwaliteit

We denken graag mee met onze klanten. Daarom zijn zowel onze adviezen als onze prijzen scherp en gericht op kwaliteit.

Neem contact op

Gebruik het onderstaande contactformulier in en we bellen je zsm terug.  Downloads

  RAAT Finance b.v.

  Nijverheidsweg Noord 60-103
  3812 PM Amersfoort

  T      085 48 90 503
      finance@raat.com

  RAAT Pensioen & Inkomen b.v.

  Maliebaan 98
  3581 CZ Utrecht

  T     030 27 36 188
      pensioen@raat.com